Archief voor de categorie Cartografie

Atlassen oude & nieuwe gasthuizen Zutphen uit 17e eeuw digitaal

Het Regionaal Archief Zutphen heeft op haar website enkele bijzondere kaartenboeken van bezittingen van het Oude en Nieuwe Gasthuis uit Zutphen digitaal en online toegankelijk gemaakt. Bijzonder aan deze atlassen is, naast dat ze getekend zijn in heldere kleuren en voorzien zijn van versieringen en details, dat het bovendien mogelijk is veranderingen in grondgebruik zien.

Zo is de eerste atlas, getekend door Henrick van Gelder, in omstreeks 1663 vervaardigd, terwijl de tweede atlas over hetzelfde gebied, zo’n twintig jaar later getekend is door de landmeter Johan van Gelder. Ook tekende deze laatste in 1681 de bezittingen van de Sint anthony Groote Broederschap in. Hierdoor ontstaat een kleurrijk en gedetailleerd beeld van Zutphen en omgeving in de tweede helft van de zeventiende eeuw. 

 

Atlas Oude en Nieuwe Gasthuis 1663

De atlas uit 1663 van de bezittingen van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen bevat 60 kaarten die getekend zijn in de meest heldere kleuren en voorzien van versieringen en details. De tekenaar is Henrick van Gelder.

 

Atlas Oude en Nieuwe Gasthuis 1683-1686

Twintig jaar na de verschijning van een eerste kaartenboek tekent Johan van Gelder een tweede serie kaarten van de bezittingen van het Oude en Nieuwe Gasthuis.

 

Atlas Sint Anthony Groote Broederschap 1681

Landmeter Johan van Gelder tekende in opdracht van de gildemeesters in 1681 de bezittingen van de Sint Anthony Groote Broederschap in. De broederschap had bezitten in o.a. Eerbeek, Hall, Hengelo en Warnsveld.

 

 

(Bron: Regionaal Archief Zutphen)