Ik zoek voor u

Heeft u hulp nodig bij een historisch onderzoek? U kunt bij mij terecht voor:

Genealogisch onderzoek

  • Vindt u het verrichten van onderzoek naar uw voorouders toch niet zo eenvoudig als u had gedacht?
  • U heeft er de tijd of de gelegenheid niet voor?
  • Of weet u niet goed hoe of waar te zoeken?

Graag zet ik mijn ervaring in om voor u (online) te zoeken naar gegevens over uw voorouders.

Hoe werkt het?
Voordat ik voor u aan de slag kan, heb ik zoveel mogelijk gegevens over de gezochte persoon nodig die u al in uw bezit heeft. U kunt hierbij denken aan de naam, de geboortedatum en -plaats, eventuele huwelijken (ook waar en wanneer deze gesloten zijn), plaats en datum van overlijden, namen van kinderen en/of ouders, etc.

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens zoek ik dan in de mij bekende (online) bronnen die op uw zoekopdracht van toepassing zouden kunnen zijn.

Wat krijgt u?
Nadat u mij een opdracht heeft gestuurd, ontvangt u eerst een bevestiging van de opdracht.

Alle relevante informatie dat een antwoord kan vormen op uw vraag, wordt door mij samengevat in een rapport, voorzien van een notenapparaat waarin o.m. de vindplaats van de gevonden bronnen wordt weergegeven.

Ik kan helaas niet garanderen dat ik datgene vind waarnaar u op zoek bent. Dit is afhankelijk van wat er online beschikbaar is. Ongeacht het resultaat krijgt u altijd een rapport met daarin het verloop van de zoekopdracht, de geraadpleegde website’s, etc.

Wat kost het?
Voor u telt enkel het resultaat. Vandaar dat u pas betaalt ná ontvangst van het onderzoeksrapport. Bovendien bepaalt u zelf of en hoeveel u wilt betalen. U betaalt dus datgene wat u vind dat het onderzoek waard is. Vindt u het onderzoek niets waard? Geen probleem, dan betaalt u niets. U loopt dus geen enkel risico.

Door deze werkwijze te hanteren is het voor u laagdrempelig om een onderzoek aan te vragen. Daarom heb ik gekozen voor dit model van ‘vrije-prijs-bepaling’. Wel reken ik op enige mate van eerlijkheid van uw kant.

 

Familiegeschiedenissen

 

Hoe werkt het?

 

Wat krijgt u?

 

Wat kost het?

 

Bedrijf- en gebouwenhistorie

 

Hoe werkt het?

 

Wat krijgt u?

 

Wat kost het?

 

Hulp bij predicaataanvragen

  • Blinkt uw onderneming of vereniging uit in uw vakgebied?
  • Bestaat uw organisatie ten minste 100 jaar?
  • Is uw onderneming of vereniging aantoonbaar stabiel en heeft het een goede financiële reputatie?

Indien uw antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is, misschien overweegt u dan een aanvraag om het predicaat ‘Koninklijk’ te mogen dragen.

Het predicaat ‘Koninklijk’ is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De Koningin kan een vereniging, stichting, instelling of onderneming het recht geven zichzelf Koninklijk te noemen. Bijvoorbeeld als uw organisatie van landelijke betekenis is, of 100 jaar of langer bestaat. Uw vereniging, stichting, instelling of onderneming moet aan een aantal voorwaarden voldoen om het predicaat ‘Koninklijk’ te kunnen krijgen.

Hoe werkt het?

 

Wat krijgt u?

 

Wat kost het?

 

Bio- & monografieën

 

Hoe werkt het?

 

Wat krijgt u?

 

Wat kost het?

 

Jubileumuitgaves

 

Hoe werkt het?

 

Wat krijgt u?

 

Wat kost het?

 

Historisch advies

  • Vindt u het verrichten van historisch onderzoek toch niet zo eenvoudig als u had gedacht?
  • U heeft er de tijd of de gelegenheid niet voor?
  • Of weet u niet goed hoe of waar te zoeken?

Graag zet ik mijn ervaring in om voor u (online) te zoeken naar historische gegevens of u te voorzien van advies op historisch gebied.

Hoe werkt het?
Voordat ik voor u aan de slag kan, heb ik zoveel mogelijk gegevens over de historische gebeurtenis waarover u informatie en/of advies zou willen ontvangen. U kunt hierbij denken aan een betrokken personen of organisaties, vestigingsplaatsen, jaartallen, etc.

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens zoek ik dan in de mij bekende (online) bronnen die op uw zoekopdracht van toepassing zouden kunnen zijn.

Wat krijgt u?
Nadat u mij een opdracht heeft gestuurd, ontvangt u eerst een bevestiging van de opdracht.

Alle relevante informatie dat een antwoord kan vormen op uw vraag, wordt door mij samengevat in een advies cq. rapport, voorzien van een notenapparaat waarin o.m. de vindplaats van de gevonden bronnen wordt weergegeven.

Ik kan helaas niet garanderen dat ik datgene vind waarnaar u op zoek bent. Dit is afhankelijk van wat er (online) beschikbaar is. Ongeacht het resultaat krijgt u altijd een rapport met daarin het verloop van de zoekopdracht, de geraadpleegde website’s, etc.

Wat kost het?
Voor u telt enkel het resultaat. Vandaar dat u pas betaalt ná ontvangst van het onderzoeksrapport. Bovendien bepaalt u zelf of en hoeveel u wilt betalen. U betaalt dus datgene wat u vind dat het onderzoek waard is. Vindt u het onderzoek niets waard? Geen probleem, dan betaalt u niets. U loopt dus geen enkel risico.

Door deze werkwijze te hanteren is het voor u laagdrempelig om een onderzoek aan te vragen. Daarom heb ik gekozen voor dit model van ‘vrije-prijs-bepaling’. Wel reken ik op enige mate van eerlijkheid van uw kant.