Archief voor maart 2012

Waar komen mijn voorouders vandaan?

Veel plaatsen op akten bestaan niet meer. Vervelend voor bijvoorbeeld genealogen die op zoek zijn naar de geboorteplaats van één van hun voorouders.  Voor genealogen en personen-zoekers is het van groot belang om precies te weten waar de gezochte persoon vandaan komt, bijvoorbeeld om onderzoek te kunnen doen in kerk-, handels- en rechtbankregisters.

 

Genealogen stuiten vroeg of laat op wortels die zich bijv. in de huidige of toenmalige Duitse gebieden bevinden. Veel van deze plaatsen zijn helaas vaak moeilijk op een hedendaagse kaart te vinden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de betreffende plaatsnaam slechts enkele huizen betrof die (net) buiten de dorpsgrenzen gebouwd waren (de kans dat dergelijke nederzettingen vandaag de dag nog bestaan is klein); naamswijzigingen (of verandering van de spelling van de plaatsnaam) kunnen er ook aan hebben bijgedragen dat plaatsnamen niet meer op de huidige kaarten voorkomen. Bovendien kunnen dorpen (bijvoorbeeld door oorlogen of natuurgeweld) vernietigd en/of verlaten zijn, of maakt de betreffende plaats door grenswijzigingen geen deel meer uit van het oorspronkelijke land, waardoor de gezochte plaats niet meer in de hedendaagse atlassen voorkomt.

Hoe nu verder?

Online zijn tal van gazetteers te vinden die bij een dergelijke zoektocht van pas kunnen komen.
Zo kan er via de website fuzzy gazetteer wereldwijd gezocht worden in zeven miljoen plaatsnamen. Een andere is GEOnet Names Server (klik op de NGS Search-tekst). Het voordeel van deze laatste gazetteer is dat deze de zoekresultaten kan koppelen aan Google Maps. Zo is direct zichtbaar waar de gezochte plaats te vinden is.

Als een voorouder afkomstig is uit de voormalige Oost-Duitse gebieden, kan het zomaar zijn dat dit het hedendaagse Polen is. Kartenmeister kan dan een handige website zijn. Via deze website zijn zowel Duitse als Poolse namen te raadplegen evenals jurisdicties, kaarten en parochie referenties.

Een goede online Duitse gazetteer is GOV. Diverse website’s met regionale en lokale gazetteers is te vinden via bijv. Google. Voer “Regionales Ortsverzeichnis” in en vervolgens de Duitse staat. Ook kan er bijvoorbeeld gezocht worden door “Historisches Ortsverzeichnis von” en vervolgens weer de Duitse staat. Zo zal de zoekopdracht “Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen” leiden naar Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen. Klik vervolgens op “Orte” en een hele partij van informatie zal beschikbaar komen, inclusief de wijze waarop een plaats werd gespeld, en waar de mensen bijvoorbeeld naar de kerk gingen.